/Aktualizace 5. 8.. 2019 - Pozvánka na PRVŇÁČKŮV PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN/

Vážení rodiče, milí (už skoro) prvňáčci!

Srdečně Vás zveme na PRVŇÁČKŮV PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN, který se uskuteční v pondělí 3. září 2018. Pozor, začínáme v devět hodin! 

Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky. 

 

/Aktualizace 30. 5.. 2019 - Sumář informací ze schůzky s rodiči předškoláků/

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za hojnou účast na setkání s paními učitlekami.

Sumář informací ze schůzky naleznete ZDE. Informace k adaptačnímu pobytu prvňáčků ZDE

ZŠJRK

 

/Aktualizace 2. 5.. 2019 - Konečné výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020/

Vážení rodiče,

v  přiložené tabulce nalezenete konečné výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Žáci jsou uváděni pod zápisovým číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu. V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit.

ZŠJRK

Konečné výsledky - tabulka

 

/Aktualizace 28. 4. 2019 - Dopis rodičům předškoláků + medailonek paní učitelky Palečkové/

Vážení rodiče,

v minulých dnech jsme na Vaše e-maily adresovali zprávu s novými pozápisovými informacemi a medailonkem paní učitelky Palečkové. Zobrazíte je kliknutím na příslušné hypertextové odkazy.

Děkujeme za trpělivost a přízeň!

ZŠJRK

Pozn: V případě, že jste email neobdrželi se prosím podívejte do "spamu", kde občas  zprávy  mohou končit a označte u ní "není spam". Tím zamezíte, aby v Vám v budoucnosti emaily od nás zabloudily mezi nechtěné zprávvy. V případě, že zprávu nedohledáte, pošlete prosím zprávu vy nám, a to na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi zjednáme nápravu. Děkujeme!

 

 

/Aktualizace 2. 4. 2019 - Doplněny průběžné výsledky zápisu/

Vážení rodiče,

     velice si vážíme důvěry, kterou jste projevili zapsáním svých dětí ke studiu v naší základní škole. V pondělí 1. dubna jsme zapsali 83 dětí. U dvou z nich ještě rodiče uvažují o odkladu. Dalších jedenáct dětí, jejichž rodiče požádali o odklad školní docházky,  si na svůj nástup do školy počká ještě rok.

     Nyní Vás moc prosíme o trpělivost. Situaci ohledně poněkud vyššího počtu žáků nyní podrobně analyzujeme. Chceme uvážlivě vytvořit vhodné schéma a složení tříd, které by bylo udržitelné po celou dobu školní docházky. Dále musíme dořešit náhlou změnu na postu učitele ve třetí první třídě. Veškeré informace soustřeďujeme na tomto místě.

Děkujeme!

ZŠJRK

 

/Aktualizace 1. 4. 2019 - náhlá personální změna na pozici učitele 1. ročníku - více ZDE/

 

 

Motivační program "Veselá školička" přo předškoláky

Před zápisem nabízíme předškoláčkům a jejich rodičům účast v přípravném motivačním programu  Veselá školička. Zde si děti vyzkouší jaké to bude, až se stanou školáky Seznámí s budoucími učiteli v 1. třídách. Rodiče získají potřebné informace ohledně zápisu, školní zralosti i fungování školy.  Veškeré informace o programu naleznete na stránkách www.skolicka.webs.com.

Začínáme ve středu 27. února 2019 v 16 hodin.

 

Informace k zápisu

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne  v pondělí  1. dubna 2019 od 13 do 18 hodin v přízemí hlavní budovy ZŠ Javornická.

K zápisu přineste rodný list žáka a občanské průkazy zákonných zástupců, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok. 

Součástí zápisu je také získávání nezbytných údajů o dítěti a jeho zákonných zástupcích do žádosti o přijetí  a  osobního listu žákaMáte-li zájem, je možné tyto vyplnit už s předstihem. Při vlastním zápisu pak pouze ověříme správnost údajů dle předloženého rodného listu a občanského průkazu.

 

 Upozorňujeme, že je třeba, aby žádost o přijetí do školy byla podepsána oběma rodiči (s výjimkou stavu, kdy je dítě soudně v péči jen jednoho z rodičů – doloženého rozhodnutím soudu).

Pokud již víte, že budete chtít, aby Vaše dítko od 1. třídy navštěvovalo také školní družinu, doporučujeme vyplnit a na zápis přinést i přihlášku do družiny (nejlépe opět vyplnit na počítači).  

 

Pro školní rok 2019/2020 počítáme s otevřením max. tří prvních tříd. Třídními učitelkami budou PaedDr. Eva Černá Mgr. Anna Kalová a při dostatečném množství žáků na otevření další 1. třídy Mgr. Lukáš Dušánek

V případě přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se může počet žáků ve třídě úměrně snížit (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Průběh zápisu

S orientací Vám hned po vstupu do školy pomohou uvádějící žáci a učitelé.

Nejprve půjdete do místnosti s nápisem "ŽÁDOST O PŘIJETÍ", kde vyplníte a odevzdáte panu řediteli formulář žádost o přijetí (podepsaný oběma zákonnými zástupci), příp. žádost o odklad školní docházky + povinné přílohy.

Vyberete si jednu ze tříd s označením "ZÁPIS", kde dojde k vlastnímu zápisu žáka. S Vaším dítkem si bude paní učitelka či pan učitel povídat max. 20 minut. Součástí zápisu žáka jsou i aktivity, které se zaměřují na sebeobsluhu a manipulace (knoflík, tkanička,...), řečové dovednosti (básnička, písnička), správné držení tužky (kresba/malba postavy), barvy, geometrické tvary, matematické představy či jemnou motoriku.  Formální část zápisu urychlí, pokud předem vyplníte také osobní list žáka.

Po zápisu bez zbytečného odkladu zveřejníme na webových stránkách školy seznam zapsaných žáků. Předpokládané datum zveřejnění je 2. 5. 2019.

 

Kritéria zápisu

Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. jsou k dispozici ZDE. 

Spádové oblasti

Naše základní škola ráda uvítá žáky ze všech oblastí Rychnova n. Kn. i dalších měst a obcí, nicméně ze zákona jsme povinni vzít všechny děti z těchto ulic a městských částí:

Bajzova, Bejvalova, Ekologická, Fáborského, Fajstova, Javornická, Kalisova, Ke Včelnému, Kemlinkova, Mírová, Na Jamách, Na Spravedlnosti, Obránců míru, Pod Budínem, Sokolovská (pravá strana ve směru od ČSD), Strojnická, Svobody, Školní náměstí, Štemberkova, Wolkerova, Jiráskova, část města Jámy.

Odklad školní docházky

Pokud se domníváte, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, zvažte podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře.

Doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (nebo se na vyšetření alespoň objednat) před zápisem do první třídy. Čekací doba je velmi dlouhá.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.

Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději však do 31. května 2019.

 

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

·         rychle unavitelným

·         hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti

·         těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů

·         které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo

·         sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze

·         dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

Kdy zvažovat „pro a proti“?

·         u dětí, jež se narodily v letních měsících

·         které jsou chronicky nemocné

·         jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce srpna 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

Co by měl žák umět, než půjde do školy

Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, přehledně a srozumitelně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Jednoduchý, velmi pěkně zpracovaný materiál k tomuto tématu najdete také na stránkách www.rodicevitani.cz.  


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account