JAKÉ OTÁZKY VÁM ZDE ZODPOVÍME:

 

1.         JAK ZÍSKAT INFORMACE PŘED ZÁPISEM?

2.         KDY ZÁPIS PROBĚHNE?

3.         KTERÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU POTŘEBUJEME?

4.         JAK NÁM MŮŽETE VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE PŘEDAT?

5.         KDY BUDOU ZNÁMY VÝSLEDKY ZÁPISU?

6.         JAK ZAŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

7.         KDO BUDE PRVŇÁČKY UČIT?

8.         JAKÁ JSOU KRITÉRIA ZÁPISU?

9.         PRO KTERÉ OBLASTI JSME SPÁDOVOU ŠKOLOU?

10.     UVAŽUJETE O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

11.     JAKÉ JSOU MOŽNOSTI NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI?

12.     CO BY MĚLO DÍTKO UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY?

 

Vzhledem k současné situaci proběhne v dubnu s největší pravděpodobností pouze formální část zápisu.

 

1.         JAK ZÍSKAT INFORMACE PŘED ZÁPISEM?

·           Veškeré informace a aktuality k zápisu soustřeďujeme na stránkách školy

·           Emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (739 285 977)

·           Po dohodě je možné osobní setkání ve škole

 

2.         KDY ZÁPIS PROBĚHNE?

Povinná formální část – předání žádosti o přijetí: od 1. do  30. dubna, ale budeme rádi, pokud se vám podaří poslat žádost do 16. dubna.

Nepovinná motivační část -  setkání ve škole: upřesníme dle situace, prozatím počítáme se schůzkami v červnu

 

3.         KTERÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU POTŘEBUJEME?

1.         Žádost o přijetí

2.         Osobní list žáka

V případě, že nemáte možnost vytištění těchto formulářů, si je můžete vyzvednout od pondělí do pátku mezi 7 a 13 hodinou v hlavní budově školy.

Vyplňte prosím oba formuláře, nejlépe na počítači, příp. čitelně hůlkovým písmem.  Vytiskněte a podepište.

Žádost o přijetí musí podepsat oba rodiče. V případě, že je dítě v péči pouze jednoho rodiče, budeme místo podpisu druhého rodiče ještě potřebovat soudní rozhodnutí o svěření do péče.

Do osobního listu můžete do okénka Další informace, které považujete za důležité doplnit preferenci učitele a doplnit jméno jednoho žáka, s nímž by si  vaše dítě přálo jít do 1. třídy.  Víc, než kdy jindy nám přijde vhod, když o svých dětech něco bližšího napíšete.

 

4.         JAK NÁM MŮŽETE VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE PŘEDAT?

·           Prostřednictvím datové schránky

·           Pomocí emailu s elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

·           Poštou  na adresu Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01

·           Vhozením do poštovní schránky školy před hlavní budovou školy v ulici Javornická

·           Osobně v pracovních dnech od 7 do 13 hodin

Nejdéle do pěti pracovních dnů dostanou rodiče na své emailové adresy vyrozumění o převzetí dokumentů. Součástí emailu bude i identifikační kód, který nahrazuje jméno žáka v tabulce  konečných výsledků zápisu.

 

5.         KDY BUDOU ZNÁMY VÝSLEDKY ZÁPISU?

Konečné výsledky zápisu zveřejníme 4. května 2021 na stránkách školy.  

 

6.         JAK ZAŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

V případě, že  budete žádat o odklad školní docházky, vyplňujete pouze tiskopis  žádost o odklad povinné školní docházky.

 Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit kladným posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (zpravidla dětský lékař nebo logoped). Žádost o odklad doručte prosím škole do 30. dubna 2021, nejlépe i s doporučujícími posudky.  Ty můžete doručit společně s žádostí o odklad. V případě, že je nemáte, je třeba je obstarat a škole dodat  nejpozději  do 31. května 2021.  

 

7.         KDO BUDE PRVŇÁČKY UČIT?

Rádi bychom otevřeli tři první třídy, které povedou paní učitelky Eva Černá, Anna Kalová a Petra Palečková

(pozn. Kliknutím na jméno paní učitelky zobrazíte medailonek.)

 

8.         JAKÁ JSOU KRITÉRIA ZÁPISU?

Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. jsou k dispozici ZDE

 

9.         PRO KTERÉ OBLASTI JSME SPÁDOVOU ŠKOLOU?

Naše základní škola ráda uvítá žáky ze všech oblastí Rychnova n. Kn. i dalších měst a obcí, nicméně ze zákona jsme povinni vzít všechny děti z těchto ulic a městských částí:

Bajzova, Bejvalova, Ekologická, Fáborského, Fajstova, Javornická, Kalisova, Ke Včelnému, Kemlinkova, Mírová, Na Jamách, Na Spravedlnosti, Obránců míru, Pod Budínem, Sokolovská (pravá strana ve směru od ČSD), Strojnická, Svobody, Školní náměstí, Štemberkova, Wolkerova, Jiráskova, část města Jámy, obec Lupenice.

 

10.     UVAŽUJETE O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

·           rychle unavitelným

·           hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti

·           těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů

·           které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo

·           sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze

·           dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

 

Kdy zvažovat „pro a proti“?

 

·           u dětí, jež se narodily v letních měsících

·           které jsou chronicky nemocné

·           jsou velmi malého vzrůstu

 

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

 

 

11.     JAKÉ JSOU MOŽNOSTI NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI?

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce srpna 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

 

12.     CO BY MĚLO DÍTKO UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY?

Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, odrobně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account