Studijní skupiny od šestého ročníku vytváříme, abychom podporovali individuální zájmy a potřeby dětí. Neméně důležitým faktorem systému studijních skupin je snaha o zachování původních kolektivů z prvního stupně, pokud si předchozí vývoj vzájemných vztahů ve třídě nevyžaduje zásah do obsazení jednotlivých tříd. 

 

Základní charakteristika studijních skupin:

 

Dělení do studijních skupin v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk.

·         Žák si může vybrat předmět, ve kterém se chce více rozvíjet.

·         Rozdělení do skupin probíhá na základě přijímacího testu.

·         Při rozdělování do studijních skupin zohledňujeme i známky na vysvědčení v daném předmětu, tzv. bonitu.

·         Studijní skupiny mají mírně navýšený rozsah učiva.

·         Skupiny jsou průchozí.

 

Upozorňujeme, že v případě nízkého zájmu nebo neuspokojivých výsledků většího počtu žáků při rozřazovacích testech může nastat situace, že se některá skupina neotevře.

 

 Termíny a průběh přijímacího řízení do 6. ročníku 

pro školní rok 2019/2020

  

Přihlášku do studijní skupiny  odevzdejte do ředitelny ZŠ nejdéle do 29. března 2019

   

Vlastní přijímací test proběhne v pondělí 15. dubna 2019 ve “staré“ budově školy v Komenského ulici, 1. patro (mapa a souřadnice zde). 

  

Čas prezence: 7:40 – 7:50 

  

8:00 – 8:30 … Přijímací test z matematiky 

9:00 – 9:30 … Přijímací test z anglického jazyka 

10:00 – 10:30 … Přijímací test z českého jazyka 

   

K výsledku testu bude připočítána bonita za známku na vysvědčení z daného předmětu na konci 4. ročníku a v polovině pátého ročníku - 6 bodů za „jedničku“ a 3 body za „dvojku“. U žáků z jiných škol je pro udělení bonity třeba přinést vysvědčení ze 4. a výpis z pololetí 5. ročníku. 

V případě, že nebude žák moci absolvovat test v řádném termínu, domluví si zákonný zástupce s ředitelem školy termín náhradní, test však musí proběhnout nejpozději do 26. dubna 2019.    

  

Výsledky testů zveřejníme nejdříve ve středu 17. dubna 2019 na webových stránkách školy. 

 Ukázkové přijímací testy:

 

Testy dají žákům nejen představu o možných typech úloh, ale také o tom, jak test řádně formálně vyplnit. Správné odpovědi křížkujeme nebo přímo doplňujeme výsledek. 

 

Matematika - ukázkový test

 

Český jazyk - ukázkový test

 

Texty k  úlohám jsou na poslední stránce. Při přijímacím testu budou na volném listě mimo vlastní test, aby mohly být vždy k dispozici.

 

Anglický jazyk - ukázkový testposlechová část v mp3

 

Přijímací test z AJ dostanou žáci vytisknutý barevně. Součástí testu je i nahrávka poslechové části ve formátu mp3.

 

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obracejte na tel. č. 778 543 076 či e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account