Informace ke studijním skupinám pro školní rok 2021-2022: 

Studijní skupiny od šestého ročníku vytváříme, abychom podpořili individuální zájmy a potřeby dětí. K dělení do studijních skupin dosud docházelo v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Pro příští školní rok jsme bohužel nuceni nabídnout v 6. ročníku jen studijní skupinu zaměřenou na angličtinu. Je totiž (a zřejmě ještě bude) nařízeno nemíchat žáky z více tříd. Proto zajistíme pro výuku angličtiny rozdělení žáků každé třídy do dvou skupin (dle zájmu). U matematiky a češtiny to takto rozdělit nejde.  Zdůrazňujeme, že studijní skupiny z češtiny, matematiky a angličtiny jsou i nadále naší prioritou.

Své dítě  můžete do studijní skupiny přihlásit v průběhu května vyplněním a odesláním online přihlášky

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account