Čtenářské úrovně (knihy ze školní knihovny)

Dokument obsahuje kompletní seznam knih ze školní knihovny. Je řazen vzestupně, tj. nejnižší úrovní (1) počínaje, nejvyšší (5) konče. Čísla (body) udávají, kolik za jakou knihu lze získat bodů. Do nejnižší úrovmě byly zařazeny knihy snadné ke čtení a komixy, nejvyšší úroveň obsahuje knihy čtenářsky náročné (tematicky, myšlenkově, uměleckým zpracováním, slovní zásobou, starším jazykem, náročnější poezie, jevištní drama...). Zohledněna byla i délka knih, není však rozhodujícím kritériem.

Ondřej Hojný

 

POVÍDKY MALOSTRANSKÉ

Rozvrh

Evropa 1815-1848

Napoleon Bonaparte

Zadání

Řešení

Francie, Rusko, Polsko

Rozbor vět - řešení

Volitelná četba - seznam, termíny, vzor


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account