Domácí příprava – tělesná výchova

Naše možnosti sportovat jsou v následujících týdnech velmi omezené. Ale umožní-li to vaše zdraví a také počasí, nabídnu vám pro inspiraci několik možností, jak popracovat na své fyzické kondici (je důležitá, budete ji ve škole i v životě potřebovat). „Kdo se hýbe, nebývá často a tolik nemocný, něco vydrží.“ Doporučuji vybrat vždy jednu z níže popsaných aktivit (je možné je i prostřídávat) a takto potrénovat alespoň 2krát, případně i 3krát týdně:

1) Navštivte atletickou dráhu rychnovského stadionu. 1 kolo měří 400m 

     a) uběhněte v celku 2 nebo 3 kola, na rychlosti tolik nezáleží, hlavně nepřestávejte  

     b) 4 kola uběhněte tak, že v každém kole 300m (rovinka, zatáčka, rovinka) běžíte a 100m (zatáčka) jdete, abyste se vydýchali – ale nezastavujte úplně

     c) uběhněte naplno 50m (půl rovinky), pak postupně zastavujte a zbytek rovinky dojděte. Na konci rovinky se otočte a běžte totéž zpět. Opakujte 6krát až 10krát.

     d) cestou na stadion nebo ze stadionu se stavte na workoutovém hřišti a několikrát se přitáhněte, zavěste se a ručkujte atd.

 

2) Co je popsáno v odstavci 1) – v bodech a), b) a c) lze napodobit a provést kdekoli na volném prostranství, v přírodě apod. – vzdálenosti odhadněte, na několika metrech navíc nebo méně nezáleží…

- kdekoli v přírodě, terénu (ale ne na rušné silnici!!!) uběhněte svým tempem úsek dlouhý přibližně 500 metrů až 1 kilometr. Budete-li se postupně cítit na víc, můžete metry přidat, ale nepřehánějte…

 

3) Jezděte na kole, skákejte přes švihadlo, hrajte s kamarády hry (fotbal, vybíjená …. cokoli, co je vám dostupné, hlavně trénujte a hýbejte se…) 

 

4) I doma v bytě (domě) se dá při troše odhodlání trénovat:

     a) každý druhý den si dejte 20 kliků, 20 sedů – lehů, 10 anglických sestav (stoj – dřep – klik – dřep – výskok…. a pořád opakovat) – i tady se dá postupně přidávat, ale nepřehánět  

     b) do vyšších pater nejezděte výtahem, choďte pěšky – po schodech se dá i běhat, ale opatrně a jen nahoru!!! 

 

Až se znovu sejdeme ve škole, čeká nás jarní část sportovního školního roku. Vždycky je plná nejrůznějších soutěží a já přes to všechno, co se děje kolem coronaviru věřím, že závodit budeme i letos. Máme to v těchto dnech a týdnech hodně ztížené, ale zkusme na sport myslet a sami se připravovat. A znovu připomínám: „Sport = zdraví“. 

 

 

 

                                                   Sportu a tělocviku zdar, Zdeněk Paleček 

        

 

Milí žáci,

od pondělí bude zadávání prací probíhat prostřednictvím hromadných mailů, které vám budou zasílat vaši třídní učitelé, takže je již nenajdete na těchto stránkách. Stejným způsobem budete dostávat i řešení.

Co se týče domácích úkolů, pište je do pracovních sešitů - i k nim dostanete řešení. Pokud byste si něco potřebovali ujasnit nebo se na něco zeptat, napište mi na můj mail (někteří z vás tak již učinili). Pokud jste ode mne žádný mail nedostali, pak na vás nemám kontakt - buď byl chybně zadán nebo nebyl zadán vůbec.

ŘEŠENÍ

Milí žáci,

v níže uvedeném souboru máte připravenou práci na středu, čtvrtek a pátek (tento týden). Řešení úkolů zveřejním v Pá do 9.00. Pokud byste něco potřebovali, pište na můj mail, min. jednou denně se na něj podívám. Počítám s tím, že práci skutečně odvedete. Další zadání bude zveřejněno v Po do 9.00.

S pozdravem váš třídní

Zadání úkolů ST, ČT, PÁ

Čtenářské úrovně (knihy ze školní knihovny)

Dokument obsahuje kompletní seznam knih ze školní knihovny. Je řazen vzestupně, tj. nejnižší úrovní (1) počínaje, nejvyšší (5) konče. Čísla (body) udávají, kolik za jakou knihu lze získat bodů. Do nejnižší úrovmě byly zařazeny knihy snadné ke čtení a komixy, nejvyšší úroveň obsahuje knihy čtenářsky náročné (tematicky, myšlenkově, uměleckým zpracováním, slovní zásobou, starším jazykem, náročnější poezie, jevištní drama...). Zohledněna byla i délka knih, není však rozhodujícím kritériem.

Ondřej Hojný

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account