Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.

Zástupci žáků z řad rodičů: 

Veronika Kodytková

Mgr. Martina Havranová

Zástupci města:

Mgr. Jana Drejslová

Ludmila Cabalková

Zástupci ped. pracovníků:

Mgr. Lucie Kubcová

Mgr. Milena Homolková

Předsedkyní školské rady je Veronika Kodýtková.

Copyright © 2017 - 2021 zsjrk.cz
created by HSD | Recode Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz