JAKÉ OTÁZKY VÁM ZDE ZODPOVÍME:

 

1.         JAK ZÍSKAT INFORMACE PŘED ZÁPISEM?

2.         KDY ZÁPIS PROBĚHNE?

3.         KTERÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU POTŘEBUJEME?

4.         JAK NÁM MŮŽETE VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE PŘEDAT?

5.         KDY BUDOU ZNÁMY VÝSLEDKY ZÁPISU?

6.         JAK ZAŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

7.         KDO BUDE PRVŇÁČKY UČIT?

8.         JAKÁ JSOU KRITÉRIA ZÁPISU?

9.         PRO KTERÉ OBLASTI JSME SPÁDOVOU ŠKOLOU?

10.     UVAŽUJETE O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

11.     JAKÉ JSOU MOŽNOSTI NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI?

12.     CO BY MĚLO DÍTKO UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY?

 

Vzhledem k současné situaci proběhne v dubnu s největší pravděpodobností pouze formální část zápisu.

 

1.         JAK ZÍSKAT INFORMACE PŘED ZÁPISEM?

·           Veškeré informace a aktuality k zápisu soustřeďujeme na stránkách školy

·           Emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (739 285 977)

·           Po dohodě je možné osobní setkání ve škole

 

2.         KDY ZÁPIS PROBĚHNE?

Povinná formální část – předání žádosti o přijetí: od 1. do  30. dubna, ale budeme rádi, pokud se vám podaří poslat žádost do 16. dubna.

Nepovinná motivační část -  setkání ve škole: upřesníme dle situace, prozatím počítáme se schůzkami v červnu

 

3.         KTERÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU POTŘEBUJEME?

1.         Žádost o přijetí

2.         Osobní list žáka

V případě, že nemáte možnost vytištění těchto formulářů, si je můžete vyzvednout od pondělí do pátku mezi 7 a 13 hodinou v hlavní budově školy.

Vyplňte prosím oba formuláře, nejlépe na počítači, příp. čitelně hůlkovým písmem.  Vytiskněte a podepište.

Žádost o přijetí musí podepsat oba rodiče. V případě, že je dítě v péči pouze jednoho rodiče, budeme místo podpisu druhého rodiče ještě potřebovat soudní rozhodnutí o svěření do péče.

Do osobního listu můžete do okénka Další informace, které považujete za důležité doplnit preferenci učitele a doplnit jméno jednoho žáka, s nímž by si  vaše dítě přálo jít do 1. třídy.  Víc, než kdy jindy nám přijde vhod, když o svých dětech něco bližšího napíšete.

 

4.         JAK NÁM MŮŽETE VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE PŘEDAT?

·           Prostřednictvím datové schránky

·           Pomocí emailu s elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

·           Poštou  na adresu Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01

·           Vhozením do poštovní schránky školy před hlavní budovou školy v ulici Javornická

·           Osobně v pracovních dnech od 7 do 13 hodin

Nejdéle do pěti pracovních dnů dostanou rodiče na své emailové adresy vyrozumění o převzetí dokumentů. Součástí emailu bude i identifikační kód, který nahrazuje jméno žáka v tabulce  konečných výsledků zápisu.

 

5.         KDY BUDOU ZNÁMY VÝSLEDKY ZÁPISU?

Konečné výsledky zápisu zveřejníme 4. května 2021 na stránkách školy.  

 

6.         JAK ZAŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

V případě, že  budete žádat o odklad školní docházky, vyplňujete pouze tiskopis  žádost o odklad povinné školní docházky.

 Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit kladným posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (zpravidla dětský lékař nebo logoped). Žádost o odklad doručte prosím škole do 30. dubna 2021, nejlépe i s doporučujícími posudky.  Ty můžete doručit společně s žádostí o odklad. V případě, že je nemáte, je třeba je obstarat a škole dodat  nejpozději  do 31. května 2021.  

 

7.         KDO BUDE PRVŇÁČKY UČIT?

Rádi bychom otevřeli tři první třídy, které povedou paní učitelky Eva Černá, Anna Kalová a Petra Palečková

(pozn. Kliknutím na jméno paní učitelky zobrazíte medailonek.)

 

8.         JAKÁ JSOU KRITÉRIA ZÁPISU?

Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. jsou k dispozici ZDE

 

9.         PRO KTERÉ OBLASTI JSME SPÁDOVOU ŠKOLOU?

Naše základní škola ráda uvítá žáky ze všech oblastí Rychnova n. Kn. i dalších měst a obcí, nicméně ze zákona jsme povinni vzít všechny děti z těchto ulic a městských částí:

Bajzova, Bejvalova, Ekologická, Fáborského, Fajstova, Javornická, Kalisova, Ke Včelnému, Kemlinkova, Mírová, Na Jamách, Na Spravedlnosti, Obránců míru, Pod Budínem, Sokolovská (pravá strana ve směru od ČSD), Strojnická, Svobody, Školní náměstí, Štemberkova, Wolkerova, Jiráskova, část města Jámy, obec Lupenice.

 

10.     UVAŽUJETE O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

·           rychle unavitelným

·           hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti

·           těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů

·           které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo

·           sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze

·           dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

 

Kdy zvažovat „pro a proti“?

 

·           u dětí, jež se narodily v letních měsících

·           které jsou chronicky nemocné

·           jsou velmi malého vzrůstu

 

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

 

 

11.     JAKÉ JSOU MOŽNOSTI NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI?

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce srpna 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

 

12.     CO BY MĚLO DÍTKO UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY?

Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, odrobně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account