V průběhu školního roku 2018/2019 uskutečňujeme projekt Stavíme roboty. V rámci tohoto projektu zakoupíme nejméně 8 stavebnic LEGO WEDO 2.0 a 6 stavebnic LEGO Jednoduché a hnané stroje. Pro žáky je připraven kroužek práce se stavebnicemi a pro žáky 3. až 5. ročníku pak projektové aktivity v obou pololetích školního roku. Projekt byl podpořen částkou 59 000,- Kč Královéhradeckým krajem.

logo colour CMYK

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account