Navazuje na projekt Asistence dětem ZŠ Javornická. Cílem projektu je pomoci dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem a pomoci učitelům v efektivnější organizaci práce s žáky. V rámci tohoto projektu je zřízena pozice školní asistent, řešena tandemová výuka učitelů, sdílení zkušeností škol a projektové dby.  Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Dobra trvání projektu: 24 měsíců

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account