ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. se počínaje šk. rokem 2015/2016 stala pilotní školou projektu "Hodina pohybu navíc", který vyhlasilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Základní filozofií projektu je přilákat k aktivnímu sportovnímu vyžití co nejvíce dětí mladšího školního věku. Vlastní realizace projektu probíhá formou nabídky jedné hodiny TV navíc žákům v 1. až 3. ročníku.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account