Projektem  Boucháme, šijeme, řežeme! jsme v průběhu roku 2020/2021 získali 16 dětských šicích strojů, 12 dětských ponků a 14 sad dětského nářadí pro rozvoj manuálních dovedností žáků 1. stupně. Dále jsme zakoupili robotickou sadu Ozobot pro výuku robotiky a programování na 1. stupni. Částkou 100000,- Kč nás při tomto projektu podpořila Škoda Auto, a. s., 75 000,- Kč  jsme získali od Královéhradeckého kraje. 

170313 ŠKODA Logo 1195x1440 Malé                                                        logo colour CMYK

 

Tento projekt podpořila Škoda Auto, a. s.

Tento projekt podpořil Královéhradecký kraj.

Navazuje na projekt Asistence dětem ZŠ Javornická. Cílem projektu je pomoci dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem a pomoci učitelům v efektivnější organizaci práce s žáky. V rámci tohoto projektu je zřízena pozice školní asistent, řešena tandemová výuka učitelů, sdílení zkušeností škol a projektové dby.  Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Dobra trvání projektu: 24 měsíců

V průběhu školního roku 2018/2019 uskutečňujeme projekt Stavíme roboty. V rámci tohoto projektu zakoupíme nejméně 8 stavebnic LEGO WEDO 2.0 a 6 stavebnic LEGO Jednoduché a hnané stroje. Pro žáky je připraven kroužek práce se stavebnicemi a pro žáky 3. až 5. ročníku pak projektové aktivity v obou pololetích školního roku. Projekt byl podpořen částkou 59 000,- Kč Královéhradeckým krajem.

logo colour CMYK

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury ZŠ RnK Javornická. Projekt přispěje k zatraktivnění výuky a zvýší zájem žáků o přírodní vědy a cizí jazyky.

Zmodernizováno bude 6 odborných učeben, vybudována venkovní učebna, řešena bezbariérovost a vnitřní konektivita školy.

 Plakát k projektu ve formátu PDF naleznete ZDE.

 IROP CZ RO B C RGB

 

ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. se počínaje šk. rokem 2015/2016 stala pilotní školou projektu "Hodina pohybu navíc", který vyhlasilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Základní filozofií projektu je přilákat k aktivnímu sportovnímu vyžití co nejvíce dětí mladšího školního věku. Vlastní realizace projektu probíhá formou nabídky jedné hodiny TV navíc žákům v 1. až 3. ročníku.

 

 

V rámci grantového programu "Technické vzdělávání" firmy Škoda auto a. s. realizujeme projekt revitalizace učebny dílen v naší základní škole. Postupně vyměníme pracovní desky stolů, židle, svěráky a obmění se nářadí. Přibude také nová stojanová vrtačka. Firma Škoda auto a. s. přispěla na tento projekt částkou 60 000,- Kč.

 

Od počátku školního roku 2016/2017 jsme zapojeni  do projektu Státního zemědělského a intervenčního fondu a Evropské unie Ovoce a zelenina do škol.  Všichni žáci 1. stupně dostávají v rámci tohoto projektu ovoce či zeleninu. Jedná se převážně o přebytky českého, resp. evropského zemědělství. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx.

Cílem projektu je výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími a seznámení se základními reáliemi Velké Británie. Program je určen pro 50 žáků ZŠ Javornická. 

V rámci tohoto projektu naše základní škola realizuje také program zavedení čtenářských dílen do výuky českého jazyka. Vybavujeme školní knihovnu novými knížkami a vytváříme čtenářské dílny ve 2. až 9. ročníku. 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Výzva:

Výzva k podání nabídek

Oznámení o výsledku výběrového řízení:

Výsledek výběrového řízení

Smlouva s CK, která pro nás výukový  pobyt ve VB zajišťuje: 

Smlouva s CK Alpin tour

Dodatek ke smlouvě:

Dodatek č.1

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account